ˆ

Aktualności z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UWAGA !!! Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 12:05:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie: 7.5 Usługi społeczne, Typ projektu: IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym polegać będzie na zwiększeniu dostępności usług pomocy środowiskowej, usług wpierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uruchomienie sieci poradni świadczących te usługi.Projekt będzie realizowany na terenie Województwa Lubuskiego. Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie wchodził w skład partnerstwa projektowego. Liderem partnerstwa będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Karima Krupska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karima Krupska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 12:05:12
Wprowadził informację do BIP: Karima Krupska Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:05:41
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 08:56:17
Artykuł był wyświetlony: 1739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-08 10:08:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) do dnia 29 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Karima Krupska Data wytworzenia informacji: 2017-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Poliwko Data wprowadzenia do BIP 2017-03-08 10:08:17
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2017-03-08 10:20:22
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2017-05-10 09:19:26
Artykuł był wyświetlony: 3081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do konsultacji nowych wojewódzkich Programów polityki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-16 11:21:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że przygotował projekty Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, które będą obowiązywały od 2017 r.
 
Głównym celem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie stosowania przez mieszkańców naszego regionu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.
Naczelnym celem Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej jest z kolei stworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodzinę i rozwój pieczy zastępczej w województwie lubuskim, zaprojektowanie działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Biorąc pod uwagę znaczenie projektowanych Programów dla realizacji regionalnej polityki społecznej ukierunkowanej na dobro mieszkańców województwa zagrożonych i ulegających narkomanii oraz rodzin i dzieci wymagających szczególnego wsparcia i opieki, uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat przyjętych w obu dokumentach priorytetów.
Przyjęte Programy będą realizowane w środowisku lokalnym, dlatego tak ważna jest koordynacja polityki województwa z samorządami powiatowymi oraz gminnymi, podmiotami III sektora, ekonomii społecznej, jak również innymi instytucjami, gdzie rozwiązywane są różnego typu problemy społeczne.
Projekty obu Programów do pobrania w formacie PDF dostępne są poniżej.
Ewentualne wnioski i uwagi do przedłożonego projektu Programu prosimy kierować do dnia 23 listopada 2016 r. na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, lub drogą elektroniczną .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-16 11:18:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Paszkowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-16 11:21:45
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2016-11-16 11:25:52
Osoba, która zmieniła informację: Adam Paszkowski Data ostatniej zmiany: 2016-11-16 11:25:52
Artykuł był wyświetlony: 3762 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-17 13:13:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 marca 2015 r. dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu:
- pomoc społeczna,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
- zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
- zaktualizowanego harmonogramu zadania.
Powyższe dokumenty niezbędne będą do sporządzenia umowy.
W przypadku zmian w odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze, bądź ewidencji od momentu złożenia oferty prosimy o ponowne jego złożenie.
Dokumenty należy niezwłocznie przesłać na  adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 13:06:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rubaszewska Data wprowadzenia do BIP 2015-03-17 13:13:22
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 13:25:26
Osoba, która zmieniła informację: Adam Paszkowski Data ostatniej zmiany: 2015-03-17 13:25:26
Artykuł był wyświetlony: 7144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu