ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 14:28:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

12.06.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do informacji. Podmioty które otrzymały dofinansowanie powinny dostarczyć do ROPS w Zielonej Górze:
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;
  5. w przypadku, otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany kosztorys, harmonogram, opis poszczególnych działań, niezwłocznie po ukazaniu się informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu. Niezbędne druki stanowią załącznik do informacji,
  6. podpisaną klauzulę do zawierania umów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 14:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 14:28:33
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 14:32:24
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 14:32:24
Artykuł był wyświetlony: 425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki II otwartego konkursu ofert - środki PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:11:46

Wyniki I otwartego konkursu ofert - środki PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 14:24:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

09.05.2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do informacji.Podmioty które otrzymały dofinansowanie powinny dostarczyć do ROPS w Zielonej Górze:
1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;
5. w przypadku, otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany kosztorys, harmonogram, opis poszczególnych działań, niezwłocznie po ukazaniu się informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu. Niezbędne druki stanowią załącznik do informacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Karima Krupska Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Poliwko Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 14:24:43
Wprowadził informację do BIP: Karima Krupska Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 14:29:51
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2017-05-10 09:20:39
Artykuł był wyświetlony: 1981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-08 10:24:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) do dnia 29 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Karima Krupska Data wytworzenia informacji: 2017-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Poliwko Data wprowadzenia do BIP 2017-03-08 10:24:16
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2017-03-08 10:25:44
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2017-05-10 09:18:53
Artykuł był wyświetlony: 2132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki I otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-02 11:06:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków PFRON. Poniżej przedstawiamy wykaz zadań publicznych, które zostaną dofinansowane przez Województwo Lubuskie.
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie zadania w zmniejszonej wysokości zobowiązani są do niezwłocznego przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu.
W przypadku zmian w odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze, bądź ewidencji od momentu złożenia oferty prosimy o ponowne jego przedłożenie. Powyższe dokumenty należy przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2014-06-02 11:04:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Poliwko Data wprowadzenia do BIP 2014-06-02 11:06:33
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2014-06-02 11:08:39
Osoba, która zmieniła informację: Adam Paszkowski Data ostatniej zmiany: 2014-06-02 14:08:31
Artykuł był wyświetlony: 6014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-02 08:45:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2014-04-02 08:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Poliwko Data wprowadzenia do BIP 2014-04-02 08:45:39
Wprowadził informację do BIP: Adam Paszkowski Data udostępnienia informacji: 2014-04-02 08:57:05
Osoba, która zmieniła informację: Adam Paszkowski Data ostatniej zmiany: 2014-04-02 08:57:05
Artykuł był wyświetlony: 6406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu