ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert – środki PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 14:12:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

13.11.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert.
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przeznaczono kwotę – 451 790,48 zł. Kwota wysokości – 114.920,52 zł, która nie została rozdysponowana w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczona zostaje na zlecanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „mały grant”), w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do informacji.
Podmioty które otrzymały dofinansowanie powinny dostarczyć do ROPS w Zielonej Górze:
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;
  5. w przypadku, otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany kosztorys, harmonogram, opis poszczególnych działań, niezwłocznie po ukazaniu się informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu. Niezbędne druki stanowią załącznik do informacji,
  6. podpisaną klauzulę do zawierania umów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 14:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 14:12:07
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 14:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:15:17
Artykuł był wyświetlony: 547 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki II otwartego konkursu ofert - środki PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 12:11:46

Wyniki I otwartego konkursu ofert - środki PFRON

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 14:24:43

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu