ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 09:34:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON.
 
Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie. Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego w drodze uchwały. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1. przedstawiciele wyłonieni spośród pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze;
2. osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.
 
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30 osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub przesłać drogą elektroniczną: .
 
O terminie zgłoszenia kandydata decyduje data złożenia dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w przypadku ofert złożonych osobiście lub data wysłania e–maila w przypadku zgłoszeń wysłanych drogą elektroniczną.
 
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Karima Krupska Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Poliwko Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 09:34:32
Wprowadził informację do BIP: Karima Krupska Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 09:37:18
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 10:20:00
Artykuł był wyświetlony: 888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu