ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-27 11:54:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-27 12:00:43 przez Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 stycznia 2018 roku podjął uchwałę nr 239/3319/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w powyższych obszarach.
Poniżej zamieszczamy wyniki otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - w momencie otrzymania dotacji należy dostarczyć: :
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;
  5. udział partnerów musi być potwierdzony poprzez dołączenie umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczyć w realizacji zadania publicznego.
Ponadto podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
  • zaktualizowanego harmonogramu,
  • zaktualizowanej kalkulacji kosztów,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.
Powyższe dokumenty niezbędne będą do sporządzenia umowy.
Wymagane wzory dokumentów – w załączeniu.
 
Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłaćna adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 11:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-03-27 11:54:14
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 12:00:43
Osoba, która zmieniła informację: Karima Krupska Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 15:28:29
Artykuł był wyświetlony: 970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu