ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Rozstrzygnięcie I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 14:24:01 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 14:26:57 przez Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka

Akapit nr 1 - brak tytułu

12.06.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do informacji. Podmioty które otrzymały dofinansowanie powinny dostarczyć do ROPS w Zielonej Górze:
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;
  5. w przypadku, otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany kosztorys, harmonogram, opis poszczególnych działań, niezwłocznie po ukazaniu się informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu. Niezbędne druki stanowią załącznik do informacji,
  6. podpisaną klauzulę do zawierania umów.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Jakub Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 14:20:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 14:24:01
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 14:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Szymczukiewicz- Chałupka Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 14:33:06
Artykuł był wyświetlony: 10940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu