ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-17 2018-05-30 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części A (PDF, 246.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części B (PDF, 262.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 2 dla części A (DOC, 211 KiB)
 • Formularz oferty - Załącznik nr 2 dla części B (DOC, 210.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 (DOCX, 146.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Załącznik nr 4 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Projekt umowy dla części A- załącznik nr 5 (PDF, 195.6 KiB)
 • Projekt umowy dla części B - załącznik nr 5 (PDF, 198.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części A (DOC, 222.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części B (DOC, 228 KiB)
 • Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - Załącznik nr 7 (DOCX, 145.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 22a ustawy Pzp - Załącznik nr 8 (DOCX, 126.9 KiB)
2 2018-05-11 2018-05-25 09:00:00 „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przemiotu zamówienia (DOCX, 152.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wraz z minimalnym warunkami udziału w postępowaniu (DOC, 225 KiB)
 • Załącznik nr 3 Ośwaidczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 145.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy (PDF, 193.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 Program edukacyjno - merytoryczny (DOC, 214 KiB)
 • Załącznik nr 7 Informacja związana z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 144.2 KiB)
 • Informacja nr 1 o wprowadzanych zmianach (PDF, 312.5 KiB)
 • Nowy Załącznik nr 2 Formularz oferty (DOC, 225.5 KiB)
 • Informacja nr 2 o wprowadzonych zmianach (PDF, 250.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu