ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-17 2018-05-30 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części A (PDF, 246.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części B (PDF, 262.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 2 dla części A (DOC, 211 KiB)
 • Formularz oferty - Załącznik nr 2 dla części B (DOC, 210.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 (DOCX, 146.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Załącznik nr 4 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Projekt umowy dla części A- załącznik nr 5 (PDF, 195.6 KiB)
 • Projekt umowy dla części B - załącznik nr 5 (PDF, 198.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części A (DOC, 222.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części B (DOC, 228 KiB)
 • Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - Załącznik nr 7 (DOCX, 145.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 22a ustawy Pzp - Załącznik nr 8 (DOCX, 126.9 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 341.1 KiB)
2 2018-05-11 2018-05-25 09:00:00 „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przemiotu zamówienia (DOCX, 152.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wraz z minimalnym warunkami udziału w postępowaniu (DOC, 225 KiB)
 • Załącznik nr 3 Ośwaidczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 145.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy (PDF, 193.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 Program edukacyjno - merytoryczny (DOC, 214 KiB)
 • Załącznik nr 7 Informacja związana z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 144.2 KiB)
 • Informacja nr 1 o wprowadzanych zmianach (PDF, 312.5 KiB)
 • Nowy Załącznik nr 2 Formularz oferty (DOC, 225.5 KiB)
 • Informacja nr 2 o wprowadzonych zmianach (PDF, 250.2 KiB)
 • Rozstrzygnięcie (PDF, 336.2 KiB)
3 2017-08-21 2017-08-30 09:00:00 „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od września do grudnia 2017r.” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 528.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 114.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 104.2 KiB)
 • Załącznik nr 2A (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 100.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 101.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 102 KiB)
 • Załącznik nr 2B (DOC, 156.5 KiB)
 • Załącznik nr 2A-1 (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 2B-1 (DOC, 156.5 KiB)
 • odpowiedź do zapytania ofertowego (PDF, 926.2 KiB)
4 2017-08-10 2017-08-21 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (DOCX, 159.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 151.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 140.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 147.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 146.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 226.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 Doświadczenie zawodowe wykonawcy (DOCX, 117.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 Informacja w zwiazki z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 144.6 KiB)
 • zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 382.3 KiB)
5 2017-07-24 2017-08-07 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 728.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 178.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 141.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 147.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 226.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 118.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 126 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 397.8 KiB)
6 2017-05-09 2017-05-19 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 147.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 146.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 146.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 297.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 146 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 146 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 125.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 191.2 KiB)
 • Rozstrzygnięcie jednodniowej wizyty studyjnej (PDF, 326.8 KiB)
7 2017-04-25 2017-04-28 09:00:00 Wyjaśnienie treści postępowania o świadczenie usług pocztowych (1) rozstrzygnięty
 • Wyjaśnienie treści postępowania (PDF, 934 KiB)
 • Rozstrzygnięcie świadczenia pocztowe (PDF, 312.6 KiB)
8 2017-04-18 2017-04-28 09:00:00 „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od maja do sierpnia 2017r.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie Poczta (PDF, 464.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 109.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 103.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw (DOCX, 101.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 Wykaz usług (DOCX, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 Informacja o innych podmiotach (DOCX, 102.1 KiB)
 • Załącznik nr 2A (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 2B (DOC, 156.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści postępowania (PDF, 934 KiB)
 • Roztrzygnięcie świadczenia pocztowe (PDF, 312.6 KiB)
9 2017-04-07 2017-04-19 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Załącznik nr 1 (PDF, 353.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 147.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 146.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 146.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 293.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 146.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 125.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 161.7 KiB)
 • Informacja o zamieszczonych zmianach w ogłoszeniu (PDF, 199.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • Informacja o braku wyłonienia wykonawcy dla części B (PDF, 254 KiB)
 • Rozstrzygnięcie wizyty krajowej (PDF, 359.2 KiB)
10 2017-04-04 2017-04-14 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych „Zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Załącznik nr 1 (PDF, 273.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 145.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 145.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 130.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 144.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 130.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 151.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 300.8 KiB)
 • Informacja o wprowadzonych zmianach (PDF, 212.6 KiB)
 • Rozstrzygnięcie wizyty zagranicznej (PDF, 322.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu