ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-27 2019-03-12 08:30:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne (PDF, 3.7 MiB)
 • załącznik nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część A (PDF, 249.7 KiB)
 • załącznik nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część B (PDF, 354.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków (DOCX, 138.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 139.5 KiB)
 • załącznik nr 5A - Projekt umowy dla części A (PDF, 308.2 KiB)
 • załącznik nr 5B - Projekt umowy dla części B (PDF, 269.1 KiB)
 • załącznik nr 6 - Kryterium dodatkowe (DOCX, 139.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - Informacja i zobowiązanie (DOCX, 140.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 142.8 KiB)
 • Informacja o wprowadzonych zmianach w ogłoszeniu (PDF, 174.9 KiB)
2 2017-08-21 2017-08-30 09:00:00 „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od września do grudnia 2017r.” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 528.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 114.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 104.2 KiB)
 • Załącznik nr 2A (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 100.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 101.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 102 KiB)
 • Załącznik nr 2B (DOC, 156.5 KiB)
 • Załącznik nr 2A-1 (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 2B-1 (DOC, 156.5 KiB)
 • odpowiedź do zapytania ofertowego (PDF, 926.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu