ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-12 2019-03-04 Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby 1 (jednego) dwudniowego spotkania realizowanego w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty
 • Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 337.5 KiB)
2 2019-01-29 2019-02-18 „Wykonanie usługi hotelarsko – restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, na potrzeby dwudniowego spotkania upowszechniającego i promującego koncepcję systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. rozstrzygnięty
 • informacja o rozstrzygnięciu (PDF, 174.9 KiB)
3 2019-01-11 2019-01-29 ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. rozstrzygnięty
 • catering informacja o wynikach (PDF, 375.8 KiB)
4 2019-01-07 2019-01-29 „Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. rozstrzygnięty
 • Informacja hotel (PDF, 380.9 KiB)
5 2018-08-29 2018-09-13 Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty
 • informacja o udzieleniu zamowienia (PDF, 276.3 KiB)
6 2018-08-22 2019-01-29 ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. rozstrzygnięty
 • wyniki (PDF, 289.5 KiB)
7 2018-08-06 2018-08-24 „Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. rozstrzygnięty
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 461.4 KiB)
8 2018-06-22 2018-07-31 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa edukacyjna polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterodniowej wizyty studyjnej w trzech placówkach, zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii.” rozstrzygnięty
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 384.4 KiB)
9 2018-05-17 2018-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 341.1 KiB)
10 2018-05-11 2018-06-19 „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii” rozstrzygnięty
 • Rozstrzygnięcie (PDF, 336.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu