ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-29 2018-09-13 Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty
 • informacja o udzieleniu zamowienia (PDF, 276.3 KiB)
2 2018-08-06 2018-08-24 „Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. rozstrzygnięty
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 461.4 KiB)
3 2018-06-22 2018-07-31 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa edukacyjna polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterodniowej wizyty studyjnej w trzech placówkach, zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii.” rozstrzygnięty
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 384.4 KiB)
4 2018-05-17 2018-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 341.1 KiB)
5 2018-05-11 2018-06-19 „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii” rozstrzygnięty
 • Rozstrzygnięcie (PDF, 336.2 KiB)
6 2017-08-10 2017-09-13 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 382.3 KiB)
7 2017-07-24 2017-08-08 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
8 2017-05-09 2017-06-05 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Rozstrzygnięcie jednodniowej wizyty studyjnej (PDF, 326.8 KiB)
9 2017-04-25 2017-05-19 Wyjaśnienie treści postępowania o świadczenie usług pocztowych (1) rozstrzygnięty
 • Rozstrzygnięcie świadczenia pocztowe (PDF, 312.6 KiB)
10 2017-04-18 2017-05-18 „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od maja do sierpnia 2017r.” rozstrzygnięty
 • Roztrzygnięcie świadczenia pocztowe (PDF, 312.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu