ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-27 2019-03-12 08:30:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne (PDF, 3.7 MiB)
 • załącznik nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część A (PDF, 249.7 KiB)
 • załącznik nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część B (PDF, 354.9 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków (DOCX, 138.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 139.5 KiB)
 • załącznik nr 5A - Projekt umowy dla części A (PDF, 308.2 KiB)
 • załącznik nr 5B - Projekt umowy dla części B (PDF, 269.1 KiB)
 • załącznik nr 6 - Kryterium dodatkowe (DOCX, 139.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - Informacja i zobowiązanie (DOCX, 140.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 142.8 KiB)
 • Informacja o wprowadzonych zmianach w ogłoszeniu (PDF, 174.9 KiB)
2 2019-02-12 2019-02-21 14:30:00 Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby 1 (jednego) dwudniowego spotkania realizowanego w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamowieniu na uslugi społeczne.pdf (PDF, 5.1 MiB)
 • Ois przedmiotu zamówienia..pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 57.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o spelnienie warunków.docx (DOCX, 52.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx (DOCX, 54.4 KiB)
 • Projekt umowy.pdf (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 Kryterium dodatkowe.docx (DOCX, 52.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 Informacja.docx (DOCX, 52 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 337.5 KiB)
3 2019-01-29 2019-02-07 13:30:00 „Wykonanie usługi hotelarsko – restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, na potrzeby dwudniowego spotkania upowszechniającego i promującego koncepcję systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 3.8 MiB)
 • załącznik nr 1 - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 263.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 141.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków (DOCX, 138.7 KiB)
 • załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 139.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wzór umowy wraz z załącznikami (PDF, 386.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - Kryterium dodatkowe (DOCX, 139.6 KiB)
 • załącznik nr 7 - Informacja i zobowiązanie (DOCX, 140.5 KiB)
 • informacja o rozstrzygnięciu (PDF, 174.9 KiB)
4 2019-01-11 2019-01-22 14:30:00 ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 784 KiB)
 • Zalacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Zalacznik nr 2- formularz ofertowy (DOC, 65.5 KiB)
 • Zalacznik nr 3 - projekt umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • catering informacja o wynikach (PDF, 375.8 KiB)
5 2019-01-07 2019-01-17 14:00:00 „Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spelnienie warunków (DOCX, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzor umowy z zalacznikami zal 5 (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Kryterium dodatkowe (DOCX, 52.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Informacja (DOCX, 51.9 KiB)
 • Informacja hotel (PDF, 380.9 KiB)
6 2018-08-29 2018-09-07 13:30:00 Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia B (PDF, 241.9 KiB)
 • Załacznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 52 KiB)
 • Załacznik nr 3 Oświadczenie o spelnienie warunków (DOCX, 47.4 KiB)
 • Załacznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 48.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 351.3 KiB)
 • Załacznik nr 6 Kryterium dodatkowe (DOCX, 49.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 informacja (DOCX, 46.5 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamowienia (PDF, 276.3 KiB)
7 2018-08-22 2018-08-31 14:30:00 ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. rozstrzygnięty
 • zapytanie ofertowe catering (PDF, 786.8 KiB)
 • wzor umowy catering (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 1 OPZ (PDF, 291.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 49.2 KiB)
 • wyniki (PDF, 289.5 KiB)
8 2018-08-06 2018-08-17 14:00:00 „Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 294.3 KiB)
 • Załacznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 57.6 KiB)
 • Załacznik nr 3 Oświadczenie o spelnienie warunków (DOCX, 52.6 KiB)
 • Załacznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 54 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 366.5 KiB)
 • Załacznik nr 6 Kryterium dodatkowe (DOCX, 52.6 KiB)
 • Załacznik nr 7 Informacja i (DOCX, 51.8 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 461.4 KiB)
9 2018-06-22 2018-07-09 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa edukacyjna polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterodniowej wizyty studyjnej w trzech placówkach, zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii.” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 215.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Program obligatoryjny wraz z kryterium pn. DODATKOWE PLACÓWKI (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Informacja w związku (DOC, 104.5 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 384.4 KiB)
10 2018-05-17 2018-05-30 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części A (PDF, 246.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części B (PDF, 262.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 2 dla części A (DOC, 211 KiB)
 • Formularz oferty - Załącznik nr 2 dla części B (DOC, 210.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 (DOCX, 146.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Załącznik nr 4 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Projekt umowy dla części A- załącznik nr 5 (PDF, 195.6 KiB)
 • Projekt umowy dla części B - załącznik nr 5 (PDF, 198.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części A (DOC, 222.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części B (DOC, 228 KiB)
 • Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - Załącznik nr 7 (DOCX, 145.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 22a ustawy Pzp - Załącznik nr 8 (DOCX, 126.9 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 341.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu