ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-29 2018-09-07 13:30:00 Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięty
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia B (PDF, 241.9 KiB)
 • Załacznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 52 KiB)
 • Załacznik nr 3 Oświadczenie o spelnienie warunków (DOCX, 47.4 KiB)
 • Załacznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 48.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 351.3 KiB)
 • Załacznik nr 6 Kryterium dodatkowe (DOCX, 49.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 informacja (DOCX, 46.5 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamowienia (PDF, 276.3 KiB)
2 2018-08-22 2018-08-31 14:30:00 ZAPYTANIE OFERTOWE „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”. w toku
 • zapytanie ofertowe catering (PDF, 786.8 KiB)
 • wzor umowy catering (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 1 OPZ (PDF, 291.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 49.2 KiB)
3 2018-08-06 2018-08-17 14:00:00 „Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. rozstrzygnięty
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 294.3 KiB)
 • Załacznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 57.6 KiB)
 • Załacznik nr 3 Oświadczenie o spelnienie warunków (DOCX, 52.6 KiB)
 • Załacznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 54 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 366.5 KiB)
 • Załacznik nr 6 Kryterium dodatkowe (DOCX, 52.6 KiB)
 • Załacznik nr 7 Informacja i (DOCX, 51.8 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 461.4 KiB)
4 2018-06-22 2018-07-09 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa edukacyjna polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu czterodniowej wizyty studyjnej w trzech placówkach, zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii.” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 215.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 165.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Program obligatoryjny wraz z kryterium pn. DODATKOWE PLACÓWKI (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Informacja w związku (DOC, 104.5 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 384.4 KiB)
5 2018-05-17 2018-05-30 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części A (PDF, 246.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 dla części B (PDF, 262.7 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 2 dla części A (DOC, 211 KiB)
 • Formularz oferty - Załącznik nr 2 dla części B (DOC, 210.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 (DOCX, 146.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - Załącznik nr 4 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Projekt umowy dla części A- załącznik nr 5 (PDF, 195.6 KiB)
 • Projekt umowy dla części B - załącznik nr 5 (PDF, 198.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części A (DOC, 222.5 KiB)
 • Minimalny Program merytoryczny - Załącznik nr 6 dla części B (DOC, 228 KiB)
 • Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - Załącznik nr 7 (DOCX, 145.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 22a ustawy Pzp - Załącznik nr 8 (DOCX, 126.9 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 341.1 KiB)
6 2018-05-11 2018-05-25 09:00:00 „Usługa edukacyjna w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia czterodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w Hiszpanii” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 Opis przemiotu zamówienia (DOCX, 152.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wraz z minimalnym warunkami udziału w postępowaniu (DOC, 225 KiB)
 • Załącznik nr 3 Ośwaidczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 145.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy (PDF, 193.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 Program edukacyjno - merytoryczny (DOC, 214 KiB)
 • Załącznik nr 7 Informacja związana z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 144.2 KiB)
 • Informacja nr 1 o wprowadzanych zmianach (PDF, 312.5 KiB)
 • Nowy Załącznik nr 2 Formularz oferty (DOC, 225.5 KiB)
 • Informacja nr 2 o wprowadzonych zmianach (PDF, 250.2 KiB)
 • Rozstrzygnięcie (PDF, 336.2 KiB)
7 2017-08-21 2017-08-30 09:00:00 „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od września do grudnia 2017r.” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 528.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 114.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 104.2 KiB)
 • Załącznik nr 2A (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 100.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 101.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 102 KiB)
 • Załącznik nr 2B (DOC, 156.5 KiB)
 • Załącznik nr 2A-1 (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik nr 2B-1 (DOC, 156.5 KiB)
 • odpowiedź do zapytania ofertowego (PDF, 926.2 KiB)
8 2017-08-10 2017-08-21 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (DOCX, 159.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 151.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 140.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 147.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 146.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 226.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 Doświadczenie zawodowe wykonawcy (DOCX, 117.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 Informacja w zwiazki z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 144.6 KiB)
 • zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 382.3 KiB)
9 2017-07-24 2017-08-07 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 728.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 178.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 141.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 147.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 147.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 226.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 118.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 126 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 397.8 KiB)
10 2017-05-09 2017-05-19 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień publicznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 302.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 147.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 146.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 146.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 297.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 146 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 146 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 125.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 191.2 KiB)
 • Rozstrzygnięcie jednodniowej wizyty studyjnej (PDF, 326.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu