ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji budowlanych na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2024 roku przeznaczono kwotę 381.000,00 zł.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 6 sierpnia 2024 roku.
 
Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji budowlanych na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej (lub złożonej na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze) wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krzaczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-16 12:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-16 12:58:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-16 12:58:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki I otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 04.06.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert, przekazując ze środków PFRON kwotę 650.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 
 
Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
 
Podmioty które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF -korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krzaczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-04 14:09:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-04 14:10:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-04 14:10:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 24 kwietnia 2024 r.
 
Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
 
Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro).
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (w rozumieniu przepisów z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej  (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) po uprzednim wygenerowaniu i podpisaniu wersji elektronicznej ze strony www.lubuskie.engo.org.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-03 09:45:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-03 09:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03 09:47:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

19 grudnia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 50.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej.
 
Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
Podmioty które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.,  lub w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 14:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 14:30:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 14:30:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Akapit nr 1 - brak tytułu

19 grudnia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
 
Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
Podmioty które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., lub w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 14:26:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 14:27:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 14:27:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.
 
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
w 2024 roku przeznaczona została kwota 50.000 zł.
 
Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie  https://lubuskie.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO, podpisanej czytelnie przez osobę/y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersję elektroniczną oferty w Generatorze eNGO należy złożyć poprzez Generator eNGO najpóźniej do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl.
 
Poniżej zamieszczamy treść załącznika do uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-19 11:04:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-19 11:10:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 11:10:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
 
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2024 roku przeznaczona została kwota 75.000 zł.
 
Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie  https://lubuskie.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO, podpisanej czytelnie przez osobę/y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersję elektroniczną oferty w Generatorze eNGO należy złożyć poprzez Generator eNGO najpóźniej do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl.
 
Poniżej zamieszczamy treść załącznika do uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-19 10:57:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-19 11:00:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 11:02:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2023 roku przeznaczono kwotę 2.000.000 zł.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 03 października 2023 roku. Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 12:59:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 13:01:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 13:01:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – PFRON

Akapit nr 1 - brak tytułu

06.06.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 550.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).
Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
 
Podmioty które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-06 13:45:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Mroziuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-06 13:46:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Mroziuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-06 13:46:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.
Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 50.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej.
Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
 
Podmioty które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl   ,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) albo przesłać pocztą.
 
Załącznik:
Wykaz przyznanych dotacji w obszarze pomocy społecznej w 2023 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-18 13:15:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-18 13:16:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-18 13:19:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji